ad banner3

Danh mục: Khuynh hướng thiết kế

Võ Trọng Nghĩa: Góc khuất công trình nổi tiếng thế giới và cuộc sống khó tin

Hai công trình nhà ở xanh, nổi tiếng và đoạt nhiều giải thưởng kiến trúc quốc tế của Võ Trọng Nghĩa ra đời trong hoàn cảnh cùng quẫn về kinh doanh và được thiết kế miễn phí. Khi đã qua thời khó khăn, Nghĩa vẫn giữ lối sống đơn giản và đạm bạc. Sau khi…