ad banner3

Danh mục: Quy hoạch và kiến trúc

Người Bà Rịa – Vũng Tàu xem thông tin quy hoạch trên smartphone

Người Bà Rịa – Vũng Tàu xem thông tin quy hoạch trên smartphone Sở Tài nguyên và Môi trường Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, ứng dụng thông tin quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đã được vận hành trên thiết bị di động để người dân dễ dàng nắm bắt. Sau khi…