Chính sách riêng tư

Sự riêng tư của bạn là vô cùng quan trọng đối với chúng tôi. Theo đó, chính sách riêng tư của chúng tôi chỉ định rõ rằng bạn có thể ghé thăm trang web mà không cần phải cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Khi đó, bạn sẽ luôn ở trong tình trạng vô danh.

Khi truy cập vào trang web của chúng tôi có nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản, quy định của chúng tôi. Chúng tôi có toàn quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào có trên web mà không cần thông báo trước. Khi bạn tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi được đăng tải, có nghĩa là bạn đã chấp nhận những thay đổi đó. Bạn vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

Bạn không cần tạo tài khoản vẫn có thể đọc bài viết, xem tất cả các nội dung trên trang web của chúng tôi.

Các thông tin cần thiết bạn cung cấp cho chúng tôi để sử dụng dịch vụ sẽ được ẩn trong hệ thống chỉ phục vụ mục đích thống kê, nghiên cứu thị trường để nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho bạn và sẽ không được chuyển giao cho bên thứ ba nào khác vì mục đích thương mại. Thông tin của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật và chỉ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật khi được yêu cầu đúng với luật định.

Trân trọng,

Mãi đẹp xinh